Loading...

Lietošanas noteikumi

Vispārīgie noteikumi

GetaPro ar Vietnes palīdzību nodrošina tiešsaistes Servisu jebkuras speciālitātes Izpildītājiem, kā arī potenciālajiem Pasūtītājiem, kuriem ir nepieciešami Izpildītāju pakalpojumi.

Lietojot Servisu Vietnē, Lietotājs piekrīt visiem šajā dokumentā minētajiem Lietošanas noteikumiem. Gadījumā, ja Lietotājs nepiekrīt kādam Lietošanas noteikumu nosacījumam, Lietotājam nav tiesību izmantot šo Vietni un/vai saņemt piekļuvi Uzņēmuma Servisam.

Definīcijas

 • "Uzņēmums" vai "GetaPro" - sabiedrība ar ierobežotu atbildību “City24”, reģistrācijas numurs: 40003692375.
 • "Vietne" - Uzņēmuma tīmekļa vietne www.getapro.lv, visi dati, informatīvie materiāli un dokumenti, izvietoti tās lapās un apakšlapās.
 • "Pasūtītājs" - jebkura persona, kura izveidoja Pasūtījumu Izpildītājiem, izmantojot Servisu.
 • “Biznesa Pasūtītājs» ir Pasūtītājs, reģistrējies vietnē kā juridiska persona.
 • "Pasūtījums" – darba pieprasījums, kuru izveidoja Pasūtītājs ar Servisa palīdzību.
 • "Biznesa pasūtījums" ir darbs, ko Biznesa Pasūtītājs iesniedzis, izmantojot GetaPro Vietni.
 • "Lietotājs" - jebkura persona, kura tiešā vai netiešā veidā izmanto Servisu.
 • "Serviss" - jebkura procedūra vai pakalpojums, nodrošināts Vietnes Lietotājiem, kas iekļauj, bet neaprobežojas ar informāciju, pakalpojumiem un produktiem, piedāvātiem Vietnē, telefoniski vai ar e-pasta palīdzību.
 • "Izpildītājs" - jebkura fiziskā vai juridiskā persona, piereģistrēta Vietnē ar mērķi piedāvāt savus pakalpojumus un saņemt Pasūtījumus no Pasūtītājiem.
 • "Biznesa Izpildītājs" ir Izpildītājs, kurš saņēmis piekļuvi Biznesa pasūtījumiem.
 • “Rēķins” ir elektronisks rēķins par izpildītāja pakalpojumiem Pasūtījuma izpildei, ko Izpildītājs ģenerējis Vietnē.
 • "Pakalpojumu sniegšanas līgums" – jebkura vienošanās, panākta starp Izpildītāju un Pasūtītāju par to pakalpojumu sniegšanu, kuri tiks izpildīti nākotnē. Pakalpojumu sniegšanas līgums var būt noslēgts telefoniski, izmantojot īsziņas (SMS), caur e-pastu, ar rakstisko iesniegumu vai līgumu.
 • "Saturs" - jebkuras publikācijas, ziņojumi, teksti, faili, grafiskie attēli, fotogrāfijas, videomateriāli, skaņu ieraksti un citi datu materiāli.
 • "Pretendentu saraksts"- Izpildītāju, kuri iesniedza savus piedāvājumus Pasūtītājam, izmantojot Servisu, galīgais saraksts, no kura Pasūtītājs izvēlas, kuru Lietotāju nozīmēt par Izpildītāju savam Pasūtījumam.
 • "Lietotāja vārds" - Lietotāja e-pasta adrese, kuru viņš izvēlējās reģistrējoties un izmanto to, lietojot Vietni. Vienam un tam pašam Lietotājam aizliegts reģistrēt un izmantot vairākus Lietotāja vārdus
 • "Parole" - ar Lietotāju izvēlēta simbolu, burtu un ciparu kombinācija, kas kopā ar Lietotāja vārdu nodrošina viņa identifikāciju, lietojot Vietni.
 • "Komisijas maksa" - komisija par Uzņēmuma Pakalpojumiem, izteikta EUR. Komisijas maksā tiek iekļauts pievienotās vērtības nodoklis (PVN).
 • "Virtuālais naudas maks" - virtuālais Izpildītāja konts Vietnē, ko izmanto Izpildītājs naudas līdzekļu pārsakaitīšanai, kā priekšapmaksas iemaksu par Komisijas maksu.
 • "Piesaistīta maksājumu karte" - Izpildītāja debeta vai kredīta maksājumu karte, kas ir piesaistīta Izpildītāja profilam Vietnē, lai veiktu automātiskus Komisijas maksas maksājumus.
 • "Bonuss" - papildus maksājuma līdzekļi, ko Uzņēmums izsniedz Izpildītājam. Bonuss var tikt izmantots tikai Komisijas maksas apmaksai. Bonuss nevar tikt izņemts no Virtuālā naudas maka reālas naudas veidā.
 • "Bilance" - naudas līdzekļu atlikums Virtuālajā naudas makā, ieskaitot Bonusu.
 • "Drošs darījums" - pakalpojums, kas ļauj Pasūtītājam apmaksāt Izpildītāja pakalpojumus par izpildītu pasūtījumu priekšapmaksas veidā, izmantojot PaySera maksājumu servisu (300060819).
 • "Budžets" - Pasūtītāja piedāvāto un pasūtījumā norādīto Izpildītāja pakalpojumu/darba izmaksas.
 • "Abonements" - pakalpojumu kopums, ko Uzņēmums sniedz Izpildītājam noteiktā laika periodā par abonementa maksu.

Regulējošā likumdošana un jurisdikcija

Šie Lietošanas noteikumi tiek regulēti un interpretēti atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai. Strīdi, kas rodas saistībā ar šiem Lietošanas noteikumiem tiks izskatīti tikai Latvijas Republikas tiesu jurisdikcijā.

Izmaiņas

GetaPro patur tiesības mainīt vai atjaunot šos Lietošanas noteikumus jebkurā laikā un pēc saviem ieskatiem, bez jebkādiem Lietotāju paziņojumiem (iepriekšējiem vai pēc izmaiņām). Pasūtītājam regulāri jāatseko informācija par izmaiņām Lietošanas noteikumos. Lietotājs atbildīgs par jebkuru šo Lietošanas noteikumu izmaiņu vai atjauninājumu apstiprināšanu, periodiski apmeklējot attiecīgo Vietnes sadaļu. Jebkādas būtiskas izmaiņas šo Lietošanas noteikumu nosacījumos tiks paziņotas visiem aktīvajiem Lietotājiem.

Informācijas precizitāte

Kaut Uzņēmums pieliek maksimālas piepūles, lai informācija Vietnē būtu precīza un pareiza, tomēr GetaPro nevar garantēt pilnu informācijas ticamību Vietnē un neatbild par jebkādām grūtībām un/vai zaudējumiem, kas radušies Satura kļūdu dēļ.

Izmantojot GetaPro Servisu, Lietotājs atzīst, ka GetaPro nerīkojas kā darbuzņēmējs vai aģents, un nav atbildīgs par Izpildītāju veikto darbu kvalitāti un rezultātu. Pasūtītājs pats atbildīgs par pienācīga Izpildītāja izvēli un nosacījumu saskaņošanu jebkādiem darbiem, kurus Izpildītājs apņemas veikt. GetaPro nebūs iesaistīts un nenesīs atbildību par Pakalpojumu sniegšanas līguma nosacījumiem starp Pasūtītāju un Izpildītāju.

Uzņēmums iesaka: pirms slēgt Pakalpojumu sniegšanas līgumu ar Izpildītāju, katram Pasūtītājam jāsaņem Izpildītāja kvalifikācijas un citu nepieciešamo dokumentu apstiprinājums. Getapro nenes atbildību par problēmām vai zaudējumiem, kas radušies Lietotājam, informācijas nesaņemšanas un/vai informācijas pārbaudes dēļ.

Saturs

Lietotāji garantē, ka Vietnes un Servisa izmantošana tiks veikta tikai likumīgiem mērķiem un tādā veidā, lai netiktu pārkāptas citu Lietotāju tiesības, kā arī netiktu ierobežota un/vai aizkavēta Servisa izmantošana ar kādu citu. Ziņojumiem, profilu saturam, darbu aprakstiem un citiem Vietnē izvietotiem materiāliem jābūt pieņemami ētikas un morāles normu ziņā.

Pasūtījumi, Izpildītāju profili, apraksti, atsauksmes un cits saturs nedrīkst:

 • Saturēt nenormatīvu leksiku;
 • Iekļaut rasistiskus aizvainojumus, seksistiskas piezīmes vai jebkurus citus aizvainojošus izteicienus;
 • Iekļaut kontaktinformāciju vai saites uz citām vietnēm, izņemot tam īpaši norādītos laukus;

Lietotājs apstiprina. ka viss Saturs, publicēts ar viņu Vietnē; vai nosūtīts ar Servisa palīdzību; vai kādā citā veidā saistīts ar GetaPro, ir pilnībā tās personas, kura šo Saturu radījuši. atbildībā. Lietotājs atbildīgs par visu informāciju, kuru nopublicējis Vietnē, sūta pa e-pastu vai nodrošina tai piekļuvi citā veidā, izmantojot Servisu un savus reģistrācijas datus (Lietotāja vārdu un Paroli). Uzņēmums nenes atbildību tajos gadījumos, kad trešās personas nesankcionēti izmantoja Lietotāja reģistrācijas datus.

Lietotājs piekrīt, ka GetaPro nekontrolē un nenes atbildību par Saturu, kurš ir pieejams caur Servisu. Turklāt, Vietnē var tikt izvietotas norādes uz citām interneta lapām, kas ir pilnīgi neatkarīgas no Vietnes. Getapro nenes atbildību par šo lapu Saturu un negarantē tajās izvietotas informācijas ticamību.

Lietotājs piekrīt, ka pāreju uz jebkuru citu interneta lapu Lietotājs veic, apzinoties visus riskus un atbildību par šo pāreju. Lietotājs piekrīt, ka Lietotājam jāizvērtē un jāsaprot visi riski un atbildība, kas saistīta ar uzticību jebkuram citam Saturam.

Getapro ne pie kādiem nosacījumiem nebūs atbildīgs par zaudējumiem, kuri radušies, izmantojot jebkuru Saturu, publicēto vai nosūtīto pa e-pastu vai citā veidā pieejamo Vietnē.

Lietotājs piekrīt un apstiprina, ka GetaPro iepriekš necaurskata un nesaskaņo visu Saturu, tomēr GetaPro ir tiesības (bet ne pienākums) pēc saviem ieskatiem nodzēst vai pārvietot jebkuru Saturu, kas tika izvietots Vietnē, gadījumā ja tiek pārkāpti Lietošanas noteikumu nosacījumi vai pēc kāda cita iemesla.

Intelektuālais īpašums

GetaPro pieder visas intelektuālā īpašuma tiesības uz Vietni, tajā skaitā Vietnes dizainu, Saturu, kodu, datu bāzēm, attēliem un formām. Lietotājs apņemas neizmantot un nekopēt jebkuru Vietnes daļu bez Uzņēmuma atļaujas.

Tiesības uz intelektuālo īpašumu, t.i., Saturu, ziņām, tekstiem, failiem, attēliem, fotogrāfijām, video un skaņu ierakstiem, vai citiem materiāliem, ko Lietotāji augšupielādēja Vietnē, saglabā autortiesību īpašnieks. Pievienojot šādu Saturu Vietnē, Lietotājs apzinās atbildību par publikācijas ievietošanu Vietnē. Pie tām Lietotājs dod viennozīmīgu un neatsaucamu atļauju Uzņēmumam saglabāt, atspoguļot un izmantot šo Saturu.

Attiecības ar organizācijām un privātpersonām

Lietotāja mijiedarbība ar organizācijām un/vai privātpersonām, atrastām Vietnē vai izmantojot Vietni, ieskaitot apmaksu, preču un pakalpojumu sniegšanu, kā arī jebkādus citus nosacījumus, garantijas vai vienošanās, saistītas ar šādiem darījumiem, notiek vienīgi starp Lietotāju un šīm organizācijām un/vai privātpersonām.

Lietotājs piekrīt un apstiprina, ka GetaPro nav atbildīgs par jebkādiem zaudējumiem un kaitējumiem, kas radušies darījumu rezultātā. Geatpro neuzņemas atbildību gadījumos, kad trešās personas pārkāpj Lietotāju tiesības, iegūstot nesankcionētu piekļuvi Lietotāja Vārdam un Parolei.

Strīdu gadījumā starp Vietnes Lietotājiem, vai starp Lietotāju un jebkuru trešo personu, Lietotājs saprot un apstiprina, ka GetaPro nav pienākumu kļūt par šī strīda dalībnieku.

Strīdu gadījumā starp Lietotājiem, Lietotājs atbrīvo GetaPro, to valdes locekļus, darbiniekus, aģentus un juridiskos mantiniekus no zināmām vai nezināmām pretenzijām, prasībām un zaudējumu atlīdzināšanas (faktisko un netiešo), kas jebkurā veidā saistīta ar šiem strīdiem un/vai Uzņēmuma Servisu.

Reģistrācija, pasūtījumu un piedāvājumu veidošana, atsauksmes

Lai kļūtu par Pasūtītāju vai Izpildītāju, Lietotājam nepieciešams piereģistrēties (izveidot kontu). Izpildītājām arī jāaizpilda visi lauki “Mani dati” izvēlnē, lai izveidotu personīgo profilu un galīgo uzskaites ierakstu.

Biznesa Pasūtītājam jānorāda tās juridiskās personas reģistrācijas numurs, kuras vārdā viņš veido Biznesa pasūtījumu, kā arī bankas konta numurs no kura tiks veikts maksājums par pakalpojumiem. Biznesa izpildītājam jānorāda juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas personas kods, kuras vārda tiek veikta saimnieciskā darbība un sniedz savus pakalpojumus Vietnē, kā arī bankas konta numurs uz kuru tiks veikts maksājums par izpildītiem Biznesa pasūtījumiem.

Lietotāji ir atbildīgi par sava profila saturu, kā arī par tā informācijas precizitāti un likumību.

Visi Izpildītāji tiks vērtēti ar Pasūtītājiem ar atsauksmju palīdzību,tikai, ja pēc ieinteresētības izteikšanas, ir noslēgts Pakalpojumu sniegšanas līgums dažiem vai visiem darbiem.

Izpildītāji saprot, ka GetaPro nav atbildīgs par atsauksmju Saturu, ko bija atstājuši Pasūtītāji, vai arī par jebkādiem kaitējumiem, kas radīti ar šo Saturu. Pasūtītājs, kas atstāja komentāru, nes tiešo atbildību par tā saturu, precizitāti un likumību.

Lietotājs saprot un apstiprina, ka var saņemt atteikumu konta reģistrēšanai, pasūtījumu izveidei, pasūtījumu piedāvājumu apstiprināšanai, piekļuvei Vietnei un turpmākai Servisa izmantošanai sekojošos gadījumos:

 • ja nesankcionēti bija izmantota jebkura kontaktinformācija (tālruņa numurs, e-pasts, sociālo tīklu konts, uc);
 • ja tika pielietota necenzēta leksika, bija pamanīta apmelojoša uzvedība, kas aizskar Lietotājus/Uzņēmumu/trešās personas;
 • ja tika veiktas nelikumīgas darbības, vai cita veida ļaunprātīgi izmantotas reģistrācijas, profila veidošanas un atjaunošanas funkcijas( "Mani dati" Izpildītājiem un "Iestatījumi" Pasūtītājiem);
 • ja nelikumīgi vai ļaunprātīgi tika izmantota pasūtījumu, piedāvājumu, pakalpojumu pasūtījumam, kā arī pievienoto pie viņiem atsauksmju un komentāru funkcionalitāte;
 • nelikumīgi un ļaunprātīgi izmantojot jebkura cita Vietnes funkcionalitāti.

GetaPro veic atsauksmju pārbaudi ar mērķi nodrošināt patiesas atsauksmes, un nodzēš visus komentārus, kas pēc tā apraksta izskatās, kā viltotas. GetaPro nepretendē un negarantē atsauksmju precizitāti vai ticamību. GetaPro, pēc saviem ieskatiem, var dzēst atsauksmi, pēc autora prasības.

Pasūtījumu apmaksas noteikumi

Veidojot pasūtījumu, pasūtītājs izvēlas vienu no Pasūtījuma apmaksas veidiem: А) apmaksa ar bankas pārskaitījumu, izmantojot pakalpojumu “Drošs darījums”; vai B) apmaksa skaidrā naudā vai citā veidā ārpus GetaPro portāla. Izpildītājs, nosūtot savu piedāvājumu uz Pasūtījumu, piekrīt tam Apmaksas veidam par saviem pakalpojumiem, kuru Pasūtītājs norādīja savā Pasūtījumā.

Piekrītot “Drošam darījumam”, Izpildītājs apņemas 3 dienu laikā savā GetaPro profilā norādīt savu bankas konta numuru, uz kuru tiks pārskaitīta apmaksa par izpildītu Pasūtījumu. Izpildītājs piekrīt, ka apmaksa par pakalpojumiem tiks pārskaitīta uz norādīto bankas kontu.

Komisijas maksas apmaksas un atmaksas noteikumi

Izpildītājs piekrīt apmaksāt Komisijas maksu saskaņā ar tās noteikumiem vai kad Pasūtīājs ir veicis kontaktinformācijas apmaiņu ar Izpildītāju, vai kad ar Pasūtītāju ir panākta Vienošanās par pakalpojumu sniegšanu.

Ja Vienošanās par pakalpojumu sniegšanu, kas noslēgta starp Izpildītāju un Pasūtītāju, faktiskajai izpildei tiks nodota ar izpildītāju saistītai fiziskajai vai juridiskajai personai (Latvijas Republikas likumdošanas izpratnē), šāda Vienošanās izpilde par pakalpojumu sniegšanu tiks uzskatīta par paša Izpildītāja veiktu ar pienākumu samaksāt attiecīgo Komisijas maksu. Šis nosacījums attiecas arī uz Biznesa pasūtījumu izpildi un Komisijas maksas apmaksu.

Komisijas maksas vērtība un nosacījumi ir skaidri norādīti katrā Pasūtījuma lapā, no kuras tiek nosūtīts piedāvājums (piedāvājuma izveidošanas lapā). Pasūtījumiem, kas tiek apmaksāti skaidrā naudā vai citiem apmaksas veidiem ārpus Vietnes, Komisija tiek aprēķināta pamatojoties uz iespējamā Pasūtījuma Budžeta vai darbu apjomiem, bet nepārsniedzot 50,00€. Pasūtījumiem, kas tiek apmaksāti, izmantojot pakalpojumu “Drošs darījums”, Komisija tiek aprēķināta 7% apmērā no Pasūtītāja veiktā maksājuma par Pasūtījumu, bet nepārsniedz 100,00€. Komisijas par saņemtu Pasūtītāja kontaktinformāciju tiek ieturēta, kad Pasūtītājs ir veicis kontaktinformācijas apmaiņu ar Izpildītāju. Komisijas maksa par Pasūtījumu tiek ieturēta, kad Izpildītājs saņem Pasūtījumu: Lietotājs ir apzīmēts Vietnē kā Pasūtījuma Izpildītājs.

Komisijas maksa par Biznesa pasūtījumu tiek aprēķināta kā 7% no Rēķinā norādītās pakalpojumu vērtības un tā nepārsniedz 100,00€.  Komisijas maksa par Biznesa Pasūtījumu tiek ieturēta, kad Biznesa pasūtītājs ir apmaksājis Rēķinu vai nākamajā dienā pēc termiņa (norādīts Rēķinā), līdz kuram Biznesa Pasūtītājam ir jāapmaksā Rēķins (atkarībā no tā, kas notiek ātrāk). 

Lietotājs apstiprina, ka GetaPro nevar ietekmēt Pasūtītāja izvēli attiecībā uz Izpildītāju jebkuram Pasūtījumam un negarantē, ka Lietotājam būs iespēja saņemt darbu, pat ja Lietotājs ir Pasūtītāja piedāvājumu sarakstā un esat apmainījušies kontaktiem.

Gadījumā, ja Pasūtītājs ir kļūdas dēļ atzīmējis Lietotāju Vietnē kā Izpildītāju Pasūtījumam (starp viņiem nebija notikusi Vienošanās par pakalpojumu sniegšanu), un no Izpildītāja tika ieturēta Komisijas maksa par Pasūtījuma saņemšanu, tad Izpildītājs var pieprasīt naudas līdzekļu atmaksu, tādā pašā apmērā kā tika paņemta Komisijas maksa, sazinoties ar Uzņēmumu caur e-pastu: contact@getapro.lv. Naudas atmaksas pieprasījums ir jāiesniedz ne vēlāk kā 30 kalendāro dienu laikā no pasūtījumā iecelšanas un komisijas mkasas ieturēšanas brīža. Lietotājs piekrīt, ka Uzņēmums var atgriezt pieprasītos naudas līdzekļus tikai uz Izpildītāja Virtuālo naudas maku, 3 darba dienu laikā no pieprasījuma brīža. Lietotājs piekrīt, ka Uzņēmums atstāj aiz sevis tiesības neatgriezt naudas līdzekļus Izpildītājam, gadījumā, ja Pasūtītājs neapstiprina, ka Izpildītājs Pasūtījumam ir iecelts kļūdas pēc. Lietotājs piekrīt, ka Uzņēmums nekādā gadījumā un ne pie kādiem apstākļiem neatgriež Komisijas maksu par kontaktinformācijas apmaiņu, kuru ir veicis Pasūtītājs (Pasūtītājs veica kontaktinformācijas apmaiņu ar Izpildītāju).

Visos citos gadījumos komisijas maksa netiek atgriezta. Uzņēmums pēc saviem ieskatiem izņēmuma gadījumos var piedāvāt naudas līdzekļu atmaksu.

Biznesa pasūtījumu apmaksas noteikumi

Biznesa Izpildītājs piekrīt izrakstīt Rēķinu par izpildītu Biznesa Pasūtījumu katru reizi, kad ar Biznesa Pasūtītāju ir panākta Vienošanās par pakalpojumu sniegšanu. Biznesa Izpildītājs saprot, ka viņam ir iespēja izrakstīt vairākus Rēķinus vienam Biznesa Pasūtījumam. 

Biznesa Izpildītājs saprot, ka gadījumā ja bija panākta Vienošanās ar Biznesa Pasūtītāju par sniedzamajiem pakalpojumiem, bet Rēķins netika izrakstīts, Uzņēmums nevar aprēķināt Komisijas maksu par Biznesa Pasūtījumu. Šajā gadījumā Biznesa Izpildītājs piekrīt, ka pēc tam, kad Uzņēmums ir saņēmis rakstisku vai mutisku apstiprinājumu no Biznesa Pasūtītāja par to, ka Pasūtījumu ir izpildījis Biznesa izpildītājs un tas tika apmaksāts ārpus Vietnes, Uzņēmums atstāj aiz sevis tiesības ieturēt no Biznesa Izpildītāja par šo Biznesa Pasūtījumu Komisijas maksu 50,00€.

Biznesa Pasūtītājs piekrīt izmantot iespēju apmaksāt Biznesa izpildītāja pakalpojumus par Biznesa Pasūtījumu izpildi Vietnes ietvaros ar bankas pārskaitījumu katru reizi, kad Biznesa Izpildītājs ir ģenerējis Rēķinu. 

Biznesa Pasūtītājs piekrīt, ka maksājums tiks veikts no bankas konta, kuru Biznesa Pasūtītājs norādījis  Vietnē savā profilā. 

Biznesa Izpildītājs piekrīt, ka maksājums tiks pārskaitīts uz bankas kontu, kuru Biznesa Izpildītājs ir norādījis Vietnē savā profilā. 

Biznesa Pasūtītājs un Biznesa Izpildītājs saprot un piekrīt, ka maksājuma inicializācijas pakalpojums starp Biznesa Pasūtītāju un Biznesa Izpildītāju nodrošina Paysera  (300060819).

Uzņēmums nav atbildīgs pret Lietotājiem, ja naudas līdzekļi nav saņemti Lietotāja kontā tādu iemeslu dēļ, kuri nav atkarīgi no Uzņēmuma, tostarp, bet ne tikai: programmatūras kļūmes vai banku, telekomunikāciju operatoru, maksājumu sistēmu un citu maksājumu starpnieku iekārtu bojājumi, kas nodrošina maksājumu pieņemšanu no Biznesa Pasūtītāja un to pārskaitīšanu Biznesa Izpildītājam. 

Komisijas maksas apmaksas iespējas

Izpildītājs var izvēlēties Komisijas maksas apmaksas veidu starp priekšapmaksu ar naudas līdzekļu pārskaitīšanu uz Virtuālo naudas maku un automātisko apmaksu ar Piesaistītu maksājumu karti.

Izpildītājs saprot un piekrīt, ka naudas līdzekļu noņemšana par Komisijas maksu notiek saskaņā ar šādu algoritmu: naudas līdzekļi tiek noņemti no Bonusa summas, gadījumā, ja nepietiek līdzekļu Komisijas maksas apmaksai, tad visa summa vai tās atlikums tiek noņemti no Virtuālā naudas maka. Gadījumā, ja Virtuālajā naudas makā nepietiek naudas līdzekļu Komisijas maksas apmaksai (vai tās atlikuma apmaksai), tad tie tiks automātiski noņemti no Piesaistītās maksājumu kartes. Ja Izpildītājs nav izvēlējies automātisko apmaksu ar Piesaistītās maksājumu kartes palīdzību, tad Virtuālā naudas maka Bilance kļūst negatīva, uzrādot neapmaksātu Komisijas maksu (vai tās atlikumu). Izpildītājs apstiprina savu pienākumu dzēst negatīvo Bilanci 14 dienu laikā no Komisijas maksas noņemšanas brīža, kas noveda pie negatīvas Bilances.

Izpildītājs saprot, pirkums (Komisijas maksas apmaksa) bankas konta izrakstā tiks atspoguļots kā «GetaPro». Izpildītājs piekrīt saņemt visus rēķinus par apmaksu savā e-pastā, kas tika norādīts reģistrācijas brīdī. Izpildītājs ir atbildīgs par to, ka norādītā e-pasta adrese ir derīga un pareiza.

Uzņēmums nav atbildīgs pret Lietotāju, ja naudas līdzekļi nav ienākuši Uzņēmuma kontā tādu iemeslu dēļ, kurus uzņēmums nevar kontrolēt, tostarp, bet ne tikai: programmatūras kļūmes vai banku iekārtu bojājumi, telekomunikāciju operatoru kļūdas, maksājumu sistēmu un citu maksājumu starpnieku dēļ, kuri nodrošina maksājumu pieņemšanu no Lietotājiem un to pārskaitīšanu Uzņēmumam.

Komisijas maksas priekšapmaksa ar Virtuālā naudas maka palīdzību.

Izpildītājs apstiprina, ka naudas līdzekļi, kas atrodas Virtuālajā naudas makā var tikt izmantoti tikai Komisijas maksas apmaksai, kas notiek kā priekšapmaksas veikšana.

Katru reizi, kad izpildītājs apmaksā Komisijas maksu, Izpildītāja Virtuālā naudas maka Bilance samazināsies par Komisijas maksas summu, kas ir norādīta pasūtījuma lapā no kuras tika nosūtīts piedāvājums. Ja Bilances atlikums nav pietiekams komisijas maksas apmaksai, tad Izpildītājam ir jāpapildina Virtuālā naudas maka Bilance. Bilanci drīkst papildināt tikai fiksētās likmēs.

Izpildītājs var pieprasīt atgriezt brīvo atlikumu no Virtuālā naudas maka, piekrītot atgriešanas noteikumiem:

 • Uzņēmums atgriež naudas līdzekļus 5 darba dienu laikā no pieprasījuma brīža uz izpildītāja maksājumu karti, no kuras tikai veikta pēdējā priekšapmaksa.
 • Uzņēmums neatgriež naudas līdzekļus, ja Virtuālā naudas maka atlikums ir 1,00€ vai mazāk.
 • Uzņēmums neatgriež naudas līdzekļus, kas ir rezervēti Komisijas maksas apmaksai, tik ilgi, kamēr Pasūtītājs nav atdevis Pasūtījumu izpildei vai atcēlis Pasūtījumu Vietnē.

Ja pēdējo priekšapmaksu Virtuālajā naudas makā Izpildītājs veica vairāk kā pirms 3 mēnešiem, tad naudas līdzekļu vērtība Virtuālajā naudas makā tiks pārskaitīta uz Bonusa kontu, turklāt kopējā bilance paliks nemainīga.

Ja Izpildītājs nav apmeklējis savu GetaPro profilu (atvēris savu profilu izmantojot  lietotājvārdu un paroli) pēdējo 18 mēnešu laikā, tad viņa bilances atlikums tiks samazināts līdz nullei.

Automātiskā Komisijas maksas apmaksa

Izvēloties automātisko Komisijas maksas apmaksas veidu ar Piesaistītas maksājumu kartes palīdzību, Izpildītājs piekrīt automātiskai Komisijas maksas apmaksai. Automātiskā Komisijas maksas apmaksa notiek katru reizi, kad Izpildītājs tiek iecelts par darba Izpildītāju Pasūtījumam Vietnē.

Gadījumos, kad automātiskā apmaksa neizdodas, Izpildītājs piekrīt, ka Komisijas maksa tiek noņemta no Virtuālā naudas maka, kamēr Bilance kļūst negatīva. Izpildītājs apstiprina savu pienākumu dzēst negatīvo Bilanci 14 dienu laikā, no brīža, kad tika noņemta Komisijas maksa, kas noveda pie negatīvas Bilances. Izpildītājs apstiprina, ka maksājumu karte no kuras nenostrādāja automātiskā apmaksa, pārstāj būt piesaistīta Izpildītāja profilam

Izpildītājs var piesaistīt citu maksājumu karti, atslēdzot tekošās kartes piesaisti. Atslēdzot tekošo maksājumu karti, Izpildītājs apstiprina, ka Virtuālā naudas maka Bilances atlikums atļauj Izpildītājam apmaksāt Komisijas maksu par atvērtajiem pasūtījumiem uz kuriem izpildītājs ir nosūtījis savus piedāvājumus.

Neveiksmīgi un strīdīgi maksājumi

Lietotājs apstiprina, ka Uzņēmums nenes atbildību par Virtuālā naudas maka Bilances izmaiņām, kas ir radušās trešo personu darbības rezultātā.

Ja Lietotājam ir jautājumi par maksājumiem ar kredītkarti vai debetkarti, Lietotājs piekrīt sazināties ar GetaPro, izmantojot veidlapu atgriezeniskās saites lapā.

Profila dzēšana

Lietotājs var pieprasīt dzēst savu profilu Vietnē. Dzēšot profilu, visi lietotāja personas dati tiks dzēsti, un lietotājs zaudēs iespēju piekļūt Vietnei. Lietotājs apstiprina, ka Uzņēmums izskata pieprasījumu uz profila dzēšanu 3 darba dienu laikā un atstāj aiz sevis tiesības atteikt profila dzēšanu, ja datu zudums rada nespēju nodrošināt Servisa pamatdarbību un/vai citu lietotāju drošību.

Ierobežojumi

Lietotājs apstiprina, ka GetaPro var uzlikt ierobežojumus: Vietnes izmantošanai, attiecībā uz maksimālo Satura glabāšanas Vietnē dienu skaitu, maksimālo publikāciju, e-pasta vai cita veida ziņojumu skaitu un izmēru, kas var glabāties Vietnē, kā arī biežumu, ar kuru Lietotājs var piekļūt Vietnei.

Lietotājs apstiprina, ka GetaPro nav atbildīgs par kāda Satura dzēšanu vai neiespējamību to uzglabāt Vietnē. Lietotājs piekrīt un apstiprina, ka GetaPro ir tiesības jebkurā laikā mainīt vai pārtraukt Vietnes vai kādas no tās daļas darbību, paziņojot vai nepaziņojot par to Lietotājiem. GetaPro nav atbildīgs Lietotāja vai trešās personas priekšā par jebkādām Servisa izmaiņām, apstādināšanu vai sniegšanas pārtraukšanu.

GetaPro jebkurā laikā, pēc saviem ieskatiem, un bez Lietotāja iepriekšējās apziņošanas ir tiesīgs pilnīgi vai daļēji nodot savas tiesības un pienākumus, aprakstītus Lietošanas noteikumos, jebkurai trešajai personai.

Lietotājs piekrīt un apstiprina, ka Uzņēmums nav atbildīgs par jebkāda veida zaudējumiem vai bojājumiem, kas saistīti ar jebkuras Servisa daļas nodrošināšanu (vai nenodrošināšanu), tajā skaitā peļņas vai citiem netiešiem zaudējumiem.

Servisa darbības pārtraukšana

Lietotājs piekrīt un apstiprina, ka GetaPro pēc saviem ieskatiem, ir tiesības, (bet ne pienākums) nekavējoties un bez brīdināšanas atslēgt Lietotāja kontu un pārtraukt, vai kādā citā veidā ierobežot piekļuvi Vietnei jebkuru iemeslu dēļ, ja GetaPro uzskata, ka Lietotāja rīcība neatbilst šiem Lietošanas Noteikumiem.

 • Pirmā saņemtā atsauksme Vietnē ir negatīva (Pasūtītājs norādīja, ka neiesaka sadarbību ar šo Izpildītāju)
 • Kopsummā Izpildītājs bija saņēmis trīs negatīvas atsauksmes (Pasūtītāji norādīja, ka neiesaka sadarbību ar šo Izpildītāju)

Turklāt, Lietotājs piekrīt, ka GetaPro nenes atbildību Lietotāja vai trešās personas priekšā par piekļuves vai lietošanas ierobežojumiem Vietnei.

Lietotājs piekrīt nemēģināt izmantot Vietni pēc minētajiem piekļuves ierobežojumiem.

Abonementi

 • Pakalpojumi – Abonements ietver sniegto pakalpojumu kopumu, kas tiek aktivizēti Abonementa iegādes brīdī. Abonementā iekļauto pakalpojumu kopums ir skaidri norādīts sadaļā "Abonementi".
 • Abonēšanas darbība - Abonēšanas darbības sākums tiek aprēķināts no brīža, kad Izpildītājs samaksā abonēšanas maksu. Izpildītājs var jebkurā brīdī atteikties no Abonementa sadaļā «Abonementi». Izpildītāja Abonēšanas pakalpojumi tiek pārtraukti no nākamās dienas pēc apmaksātā perioda pēdējās dienas.
 • Izmaksas - katra Abonēšanas veida izmaksas ir norādītas sadaļā “Abonementi”. Visi Izpildītāju veiktie maksājumi Uzņēmumam kā daļa no Abonēšanas maksājuma ietver pievienotās vērtības nodokli (PVN).
 • Apmaksa - Noklikšķinot uz pogas "Iegādāties", Izpildītājs bez iebildumiem piekrīt Abonēšanas izmaksām un piedāvāto pakalpojumu komplektam, kas iekļauts izvēlētajā Abonementā.
  • Apmaksājot Abonementu, pēc noklusējuma tiek iespējota automātiskā atjaunošana. Izpildītājs izsaka savu piekrišanu Abonementa vērtības norakstīšanai pilnā apmērā par nākamo Abonementa termiņu iepriekšējā Abonementa termiņa beigu datumā. Izpildītājs ir tiesīgs atspējot automātiskās Abonementa pagarināšanas iespēju sadaļā «Abonementi».
  • Izpildītājs piekrīt, ka, ja apmaksātā Abonementa termiņa pēdējā dienā Izpildītājam nav pietiekami naudas līdzekļu, lai samaksātu nākamo Abonēšanas termiņu, tad Uzņēmums ir tiesīgs apturēt vai atspējot automātisko Abonementa atjaunošanu no dienas, kas seko pēdējai apmaksātā termiņa dienai.
  • Maksājot par Abonementu, Izpildītājs piekrīt, ka samaksa par Abonementu nav atmaksājama, un Abonēšanas izmaksas nav atkarīgas no saņemto Pasūtījumu skaita, kā arī no Pakalpojumu izmantošanas vai neizmantošanas abonēšanas laika periodā. Izpildītājs piekrīt, ka Uzņēmums nav atbildīgs un neatgriež līdzekļus, ja Izpildītājs abonēšanas periodā vietnē nav saņēmis Pasūtījumu (-us).
 • Piekļuves ierobežošana - Izpildītājs apstiprina, ka GetaPro pēc saviem ieskatiem var ierobežot piekļuvi mājaslapas pakalpojumiem, tostarp par apmaksātajiem abonēšanas pakalpojumiem, GetaPro portāla Lietošanas noteikumu sadaļā "Pakalpojuma pārtraukšana" ietvaros. Tajā pašā laikā Izpildītājs piekrīt, ka Uzņēmums nav atbildīgs par jebkādu kaitējumu, ko ar šādām darbībām var radīt Izpildītājam.
 • PRO Expert un PRO Super abonementu darbība - Izpildītājs saprot un piekrīt, ka:
  • iegādājoties PRO Expert vai PRO Super abonementu, Izpildītājs piekrīt, ka viņa kontaktinformācija tiks nodota klientam, kurš veicis tiešu pasūtījumu pie konkrētā Izpildītāja.
  • PRO Expert un PRO Super abonementu darbība tiks apturēta, ja virtuālā maka bilance ir negatīva. Pēc bilances papildināšanas abonomenta darbība automātiski atjaunosies.
  • Izpildītāji, kuri iegādāsies abonomentu, tiks iekļauti "GetaPro iesaka" sarakstā, ja par saviem piedāvātajiem pakalpojumiem būs saņēmuši tikai pozitīvas atsauksmes.
  • Uzņēmums negarantē, ka Izpildītājs būs pastāvīgi redzams “GetaPro iesaka” sarakstā, jo tiks izmantots nejaušas rotācijas princips, kur katrs speciālists tiks uzrādīts tikpat daudz reižu cik pārējie.
 • Pakalpojumu un cenu izmaiņas - Izpildītājs piekrīt, ka Uzņēmums patur tiesības bez īpaša paziņojuma Lietotājam mainīt vai vienpusēji noteikt jaunas Abonēšanas izmaksas un veidus, termiņus un samaksas kārtību.
 • Abonementa iegāde neatbrīvo Izpildītāju no Komisijas maksas apmaksas par saņemtu pasūtījumu.

Konfidencialitātes politika

Šī personīgo datu Konfidencialitātes politika tiek pielietota visiem Servisa Lietotājiem. Definīcijas un skaidrojumi, kas tiek izmantoti šīs Konfidencialitātes politikas nosacījumos analoģiski definīcijām un skaidrojumiem, kas tiek pielietoti Lietošanas noteikumos.

Getapro apstiprina, ka tiks pieprasīta un uzglabāta tikai tā personīga informācija, kuru Uzņēmums uzskata par nepieciešamo Servisa nodrošināšanai. Pieprasīta ar GetaPro Lietotāju personīgā informācija nebūs pieejama citiem Vietnes Lietotajiem. Izmantojot Servisu un Vietni, Lietotājs piekrīt šīs Konfidencialitātes politikas nosacījumiem. Gadījumā, ja Lietotājs atsakās ievērot šo Konfidencialitātes politiku, Lietotājam ir pienākums pārtraukt Vietnes izmantošanu.

Šīs Konfidencialitātes politikas nosacījumi bija izstrādāti, lai sniegtu Lietotājam informāciju maksimāli lakoniski un skaidri. Tā neatspoguļo pilnu detalizāciju visiem personīgās informācijas savākšanas un izmantošanas aspektiem. GetaPro saglabā tiesības jebkurā laikā labot vai mainīt Konfidencialitātes politikas nosacījumus, mainoties datu aizsardzības un konfidencialitātes likumdošanai.

Kādus personas datus mēs ievācam

Pie Lietotāja reģistrācijas, "Pasūtījuma izveidošanas", "Reģistrējoties par Izpildītāju" GetaPro ir nepieciešams ievākt noteiktus personas datus, lai sniegtu pakalpojumus ko pieprasa Lietotājs. Tas iekļauj sevī, bet neierobežo: Lietotāja vārds un uzvārds, telefona numurs, e-pasta adrese. Pasūtījuma adrese (pasūtītājiem), informācija par sevi un maksājumu informācija (izpildītājiem), personas kods vai uzņēmuma nosaukums un reģistrācijas numurs (pārbaudītam izpildītājam) un tehniskie dati.

Tehniskie dati ietver sevī pārlūkprogrammas un operētājsistēmas veidu, IP-adresi, kuru Lietotājs izmanto piekļuvei Vietnei. Tehniskie dati ir nepieciešami Vietnes lietošanas analīzei un Servisa piedāvāto pakalpojumu uzlabošanai. Šī informācija netiks izmantota, lai personīgi identificētu Lietotāju.

Kādā veidā mēs Getapro izmanto Lietotāja informāciju

Lietotāja vārds būs redzams publiski

 • Pasūtītājiem, tad, kad Pasūtītājs piedāvā Izpildītājam apmainīties ar kontaktinformāciju, Gatepro nodrošinās Izpildītājam piekļuvi Pasūtītāja tālruņa numuram un e-pasta adresei.
 • Izpildītājam, ja Izpildītājs iesniedza darba piedāvājumu un Pasūtītājs pieprasīja apmaiņu ar kontaktinformāciju, Getapro automātiski nodrošinās Pasūtītajam piekļuvi Izpildītāja tālruņa numuram un e-pasta adresei.

GetaPro var izmantot Lietotāja kontaktinformāciju, lai sazināties ar Lietotāju pa e-pastu, SMS vai telefonu sekojošos gadījumos, kuri saistīti ar Servisu:

 • lai informētu Lietotājus par pakalpojumu atjaunošanu;
 • ja ir jautājumi par mērķa mārketingu un reklāmas piedāvājumiem, pamatojoties uz Lietotāju informācijas priekšrokām;
 • lai palīdzētu Uzņēmumam atrisināt domstarpības;
 • lai atklātu krāpšanas faktus;
 • lai nodrošinātu Servisa Lietošanas noteikumu ievērošanu.

Kvalitātes kontroles un apmācības nolūkos, Uzņēmums var kontrolēt vai ierakstīt sarunu un rakstiskās sarakstīšanos starp Lietotājiem un Getapro darbiniekiem.

Datu uzglabāšana

Getapro uzglabā Lietotāju personas datus tik ilgi, cik tas ir nepieciešams uzdevumu izpildīšanai, kas aprakstīti sadaļā „ Kādā veidā Getapro izmanto Lietotāju informāciju”. Pie tām, atbilstoši likumīgiem uzņēmējdarbības nolūkiem, Getapro uzglabā Lietotāju personas datus ne ilgāk kā 5 (piecus) gadus kopš pēdējās Lietotāja autorizācijas Vietnē. Likumīgie uzņēmējdarbības nolūki ir sekojoši:

 • Lietotāja konta saglabāšana ērtākai Servisa izmantošanai;
 • Lietotāju informēšana par pakalpojumu atjaunošanu;
 • Mērķa mārketings un reklāmas piedāvājumi, pamatojoties uz Lietotāja informācijas priekšrokām.

Apmaiņa ar informāciju

GetaPro var atvērt Lietotāja personīgos datus, gadījumos, kad Uzņēmumam ir pienākums to izdarīt, pamatojoties uz likumu vai atbildot uz līdztiesīgo tiesībsargājošas iestādes un valsts iestādes pieprasījumu.

Drošība

Visa Lietotāju informācija tiks uzglabāta GetaPro, izmantojot atbilstošus piesardzības pasākumus, lai nodrošinātu Lietotāja informācijas aizsardzību, pilnīgumu un konfidencialitāti. Visas komunikācijas starp Lietotāju un Vietni norisinās šifrētā veidā.

Lai autorizētu piekļuvi Vietnei tiek izmantots Lietotāja vārds (e-pasta adrese) un Parole. Lietotājs atbildīgs par šīs informācijas saglabāšanu. Lietotājs nav tiesīgs nodot personīgo Lietotāja vārdu un Paroli trešajām personām; Lietotāja pienākums nodrošināt pasākumus, lai saglabāt Lietotāja vārda un Paroles konfidencialitāti. Uzņēmums nenes atbildību gadījumā, ja trešās personas saņēmušas piekļuvi konfidenciālajai informācijai.

Piekļuve Lietotāju datiem

Lietotājam ir noteiktas tiesības attiecībā uz personisko informāciju, kuru mēs uzglabājam par Lietotāju. Tā var ietvert piekļuves tiesības, labojumus, dzēšanu, ierobežojumus vai iebildumus pret Lietotāja personas datu izmantošanu vai apstrādi.

Lietotājs var pieprasīt personiskās informācijas kopiju tam lietošanai ērtā elektroniskā formātā. Mēs iesakām sazināties ar Vietnes administrāciju, izmantojot atgriezeniskās saites veidlapu, lai atjaunotu vai labotu informāciju par Lietotāju, ja tā ir mainījusies vai ja personīgā informācija, kuru mēs uzglabājam ir neprecīza.

Ja vēlaties apspriest vai realizēt kādas tiesības, kuras jums var būt saskaņā ar likumu, sazinieties ar mums, izmantojot atsauksmju veidlapu.

Getapro drošības pasākumi paredz, ka Getapro var lūgt apstiprināt Lietotāja personību, pirms Lietotāja informācija tiks nopublicēta, vai sniegta pa e-pastu vai telefoniski.

Maksājumu karšu dati

Maksājumu karšu dati tiek aizsargāti ar SSL (TLS) sertifikātu, GetaPro neuzglabā maksājumu karšu datus. GetaPro apstrādā un saglabā Izpildītāja personas datus saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas prasībām.

Kontaktinformācija

Ja Jums ir kādi jautājumi par personas datu apstrādi vai šo Konfidencialitātes politiku, lūdzu, sazinieties ar mums, rakstot uz mūsu e-pasta adresi contact@getapro.lv vai izmantojot zemāk esošo kontaktinformāciju:
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "City24"
Reģistrācijas numurs: 40003692375
Juridiskā adrese: Gustava Zemgala gatve 78-1, Riga, LV-1039, Latvija